filtreagricole.org

Technology

Satélite!!


October 7,2018 |

Satelite in astronomia es sielal objekte kel jira kun, sirk, altri tal objekte. En aviento de 2008, os astronomos anunción descubrimiento de dos “puntos brilants” pasaders pero inusualment duraders en l’atmosfera de Titán, que semblan masiato persistents ta explanicar-se como mers succesos meteorolochicos, que suchier que son resultato d’episodios extensos criovulcanicos. A evolución “panda e lene”, en a quala Hiperión estarba migrato dende una orbita caotica, se considera improbable, seguntes s’alazeta en bells modelos.

Imachen en colours falsas feita con espectometro de mapeo en seen e infrarroyos d’a Cassini-Huygens (en anglés VIMS) d’ posible criovulcán Sotra Patera , combinata con un mapa en 3D basato en datos de radar que amuestran agullas de one thousand metros d’altaria e un crater de 1500 metros de fondura. thirteen New classifications are used to categorize these satellites: minisatellite (500-100 kg), microsatellite (beneath a hundred kg), nanosatellite (below 10 kg).

Isto puet estar a primera preba directa d’a presencia de canals de liquido en Titán e d’a primera observación de foces de cient metros de fondura en Titán. Boiras polars, feitas de metano, en Titán (a la cucha) contimparatas con boiras polars en a Tierra (a la dreita), que son feitas d’augua u chelo d’augua. Please contact the precise agent location for extra info.

As reflexions especulars son indicativos de una superficie lene, parellán a un mirallo, doncas a observación corroboró a inferencia d’a presencia d’un gran cuerpo liquido replegato per as imáchens de radar. The transport sector is especially suitable for the development of satellite accounts. Titán en colors falsas amostrando detalles d’a superficie e l’atmosfera con Xanadu en a rechión brilant en centro a la dreita.

Satellite accounts lengthen the analytical capacity of the nationwide accounts for economic actions which are only partially described on this common framework. En aviento de 2010, equipe d’a misión Cassini anuncioron mes emocionant criovulcán nunca trobato. Clamato Sotra Patera , ye un en una catena de a menos tres montanyas, cadaúna entre 1000 e 1500 metros d’altaria, varias d’as quals son coronatas con grans craters.

Related Posts.

Spanish To English Translation | Newest Information, Photos, Videos On Satelite | Satélite!!
Theme powered by: WordPress: © FAC